XSTD - KQXSTD - Xem kết quả xổ số Miền Bắc hàng tuần

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 05/10/2022

ĐB 80983
G1 09046
G2 29399
G3 72726 62831
G4 3784 1825 7897 5657
tructiep tructiep tructiep
G5 0729
G6 953 112 874
G7 37
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 05/10/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 7 0  
1 1 2 1 1 3 5
2 2 5 6 9 2 1 2 7
3 1 7 3 5 8
4 6 6 4 0 6 7 8
5 1 3 7 7 5 2
6 4 8 6 2 4 4
7 2 4 8 9 7 0 3 5 5 9
8 3 4 9 8 6 7
9 7 9 9 2 7 8 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 04/10/2022

ĐB 51859
G1 22919
G2 35872
G3 46888 13051
G4 8526 6947 1634 6044
tructiep tructiep tructiep
G5 1174
G6 609 398 915
G7 38
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 04/10/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 9 9 0 4 5
1 5 8 9 1 5
2 6 8 2 7
3 4 6 7 8 9 9 3  
4 0 4 4 7 4 3 4 4 7
5 0 1 9 5 1
6 6 6 0 2 3 6
7 2 4 7 7 3 4 7
8 8 8 1 2 3 8 9
9 8 9 0 0 1 3 3 5

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 03/10/2022

ĐB 65169
G1 74026
G2 63525
G3 47655 30419
G4 7946 0562 8432 6252
tructiep tructiep tructiep
G5 4135
G6 430 459 116
G7 70
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 03/10/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 6 0 3 7 7
1 1 4 6 9 1 0 1 4 5
2 5 6 2 3 5 6 9
3 0 2 5 5 3  
4 1 6 4 1 8
5 1 2 5 9 5 2 3 3 5
6 2 6 9 6 0 1 2 4 6
7 0 0 7 7 7 7 7
8 4 8  
9 2 9 1 5 6

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 02/10/2022

ĐB 64668
G1 12669
G2 30412
G3 43964 77103
G4 3780 9427 9341 1822
tructiep tructiep tructiep
G5 8682
G6 634 766 963
G7 19
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 02/10/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 7 0 8
1 2 9 1 4 5 5 9
2 2 7 2 1 2 5 6 8
3 4 9 3 0 6 8
4 1 4 3 6
5 1 1 2 5  
6 2 3 4 6 6 8 9 6 6 6
7 7 8 7 0 2 7
8 0 2 3 8 6 7 9
9 1 8 9 9 1 3 6 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 01/10/2022

ĐB 35019
G1 13904
G2 96463
G3 63867 87793
G4 0901 2079 7938 4045
tructiep tructiep tructiep
G5 6197
G6 822 592 330
G7 67
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 01/10/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 1 2 4 0 3 3 3 5
1 2 3 8 9 1 0 0
2 2 2 0 1 2 9
3 0 0 0 4 6 8 3 1 6 9
4 5 4 0 3
5 0 5 4
6 3 6 7 7 9 6 3 6 9
7 9 7 6 6 9
8   8 1 3
9 2 3 6 7 9 1 6 7

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 30/09/2022

ĐB 89651
G1 76636
G2 22292
G3 40592 50165
G4 5102 9000 1506 9324
tructiep tructiep tructiep
G5 0882
G6 809 167 404
G7 82
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 30/09/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2 4 4 6 9 0 0
1 2 1 5 7 9
2 4 6 6 8 2 0 1 6 8 8 8 9 9
3 6 3  
4   4 0 0 2 6 8
5 1 5 6
6 2 4 5 7 6 0 2 2 3 9
7 1 7 6
8 2 2 2 4 8 8 2 8
9 1 2 2 6 9 0

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 29/09/2022

ĐB 92129
G1 68334
G2 70735
G3 30792 09411
G4 3837 4684 8365 2866
tructiep tructiep tructiep
G5 7969
G6 522 777 486
G7 26
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 29/09/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0  
1 1 1 1 4
2 2 6 8 9 2 2 8 8 9
3 4 5 7 7 3 0 8
4 1 8 4 3 8 9
5 6 5 3 6
6 5 6 7 9 6 2 5 6 7 8 8
7 6 7 7 3 3 6 7
8 2 2 3 4 6 6 8 2 4
9 2 4 9 2 6

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 28/09/2022

ĐB 41946
G1 37992
G2 99881
G3 49017 20483
G4 9513 1650 8588 6805
tructiep tructiep tructiep
G5 7872
G6 942 348 751
G7 23
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 28/09/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0 5 5
1 1 3 7 7 1 1 5 8
2 2 3 2 2 4 7 9
3 6 7 8 3 1 2 4 8 8
4 2 3 6 8 4  
5 0 0 1 5 0
6 6 9 6 3 4 6 7
7 2 6 7 1 1 3
8 1 3 3 8 8 8 3 4 8 8
9 2 9 6

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 27/09/2022

ĐB 77390
G1 44227
G2 07899
G3 63455 73781
G4 9671 9583 6464 8484
tructiep tructiep tructiep
G5 8179
G6 248 744 402
G7 20
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 27/09/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 0 2 4 5 7 8 9
1 9 1 3 7 8
2 0 7 8 2 0 9
3 1 4 5 3 8
4 0 4 8 8 4 3 4 6 8
5 0 5 5 3 5 8
6 4 6  
7 0 1 9 7 2
8 0 1 3 4 5 8 8 2 4 4 8
9 0 2 9 9 1 7 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 26/09/2022

ĐB 93712
G1 06763
G2 50213
G3 32501 94496
G4 6160 0094 1043 2015
tructiep tructiep tructiep
G5 2987
G6 884 736 215
G7 62
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 26/09/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 5 0 5 6
1 2 3 5 5 1 0 6
2 6 2 1 6
3 6 3 1 4 6 6
4 3 5 4 8 9
5 0 6 5 0 1 1 4 9
6 0 1 2 3 3 8 9 6 2 3 5 9
7 7 7 7 8 8
8 4 7 7 8 8 6 8
9 4 5 6 9 6

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 25/09/2022

ĐB 59509
G1 36837
G2 50137
G3 38607 71890
G4 1818 5842 0140 4657
tructiep tructiep tructiep
G5 3701
G6 104 934 481
G7 89
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 25/09/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 4 7 9 0 2 4 9
1 5 6 8 1 0 8
2 0 7 8 2 4 8
3 3 4 4 7 7 7 3 3
4 0 2 4 0 3 3 6 7
5 7 7 5 1
6 4 7 6 1
7 4 7 0 2 3 3 3 5 5 6
8 1 2 9 8 1 2
9 0 9 0 8

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD Ngày 24/09/2022

ĐB 08154
G1 01140
G2 39583
G3 67243 04747
G4 8467 7574 1579 7138
tructiep tructiep tructiep
G5 0386
G6 368 823 443
G7 08
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 24/09/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 9 9 0 4 4
1 1 3 1 1 9
2 3 2 6
3 4 8 3 1 2 4 4 8
4 0 0 3 3 7 4 3 5 7
5 4 5  
6 2 6 7 8 8 6 6 8 8 8
7 4 8 9 7 4 6
8 3 6 6 6 8 0 3 6 6 7
9 1 9 0 0 7

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD Ngày 23/09/2022

ĐB 79436
G1 63302
G2 75772
G3 69170 12911
G4 3605 3596 2870 5392
tructiep tructiep tructiep
G5 0160
G6 724 174 453
G7 01
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 23/09/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 2 5 8 0 0 6 7 7
1 1 1 0 1 2
2 1 4 6 2 0 7 9
3 6 3 5 5
4 6 8 9 4 2 7
5 3 3 6 5 0 9
6 0 7 8 6 2 3 4 5 7 9
7 0 0 2 4 6 7 6
8   8 0 4 6
9 2 5 6 9 4

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD Ngày 22/09/2022

ĐB 76777
G1 14235
G2 67639
G3 11078 35566
G4 1992 5460 0527 7755
tructiep tructiep tructiep
G5 5119
G6 495 283 089
G7 37
G8 tructiep

Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTD ngày 22/09/2022

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 1 6
1 0 7 9 9 1 0 3 5
2 7 7 2 9
3 1 5 7 9 3 4 8
4 3 4  
5 1 5 5 3 5 6 7 8 9
6 0 5 6 6 6 6 6 9
7 5 7 8 7 1 2 2 3 7
8 3 5 9 8 7
9 2 5 6 9 1 1 3 8

zxczxcz

Google+sadas