Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 02/02/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,652,814,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,089,873,700 đồng
03
10
23
29
34
53
11
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 79,652,814,150
Jackpot 2 0 4,089,873,700
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 899 500,000
Giải ba 19788 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 31/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,618,027,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,341,800 đồng
10
11
31
32
38
52
05
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 73,618,027,050
Jackpot 2 0 3,419,341,800
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1571 500,000
Giải ba 28703 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 28/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,843,950,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,450,051,600 đồng
09
22
23
29
38
47
33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 69,843,950,850
Jackpot 2 1 4,450,051,600
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1021 500,000
Giải ba 19927 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 26/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,293,412,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,166,658,450 đồng
08
15
18
20
33
41
14
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,293,412,500
Jackpot 2 0 4,166,658,450
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 727 500,000
Giải ba 16315 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 19/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,304,180,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,612,299,300 đồng
03
21
32
33
38
52
30
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,304,180,150
Jackpot 2 0 3,612,299,300
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 791 500,000
Giải ba 16980 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 17/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,818,408,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,336,102,500 đồng
01
09
20
36
44
50
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 59,818,408,950
Jackpot 2 0 3,336,102,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 866 500,000
Giải ba 18669 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 14/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,793,486,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,023,574,850 đồng
05
17
24
30
43
53
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,793,486,450
Jackpot 2 1 4,023,574,850
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 807 500,000
Giải ba 16275 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 12/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,479,037,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,766,413,850 đồng
05
14
37
45
47
55
25
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,479,037,450
Jackpot 2 0 3,766,413,850
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 640 500,000
Giải ba 14449 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 10/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,992,583,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,490,141,200 đồng
05
12
14
19
46
51
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 51,992,583,600
Jackpot 2 0 3,490,141,200
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 733 500,000
Giải ba 16298 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 07/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,544,227,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,218,101,650 đồng
03
04
09
15
33
54
16
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,544,227,650
Jackpot 2 0 3,218,101,650
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 697 500,000
Giải ba 14990 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 05/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,581,312,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,487,777,200 đồng
05
12
34
37
47
49
28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,581,312,800
Jackpot 2 1 3,487,777,200
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 625 500,000
Giải ba 13368 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 03/01/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,442,629,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,250,145,750 đồng
09
13
24
43
47
48
18
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45,442,629,750
Jackpot 2 0 3,250,145,750
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 720 500,000
Giải ba 15390 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 31/12/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,191,318,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,215,920,150 đồng
10
15
36
42
45
52
20
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43,191,318,000
Jackpot 2 1 4,215,920,150
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 678 500,000
Giải ba 15098 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 29/12/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,919,760,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,963,524,900 đồng
06
08
33
37
38
51
48
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,919,760,750
Jackpot 2 0 3,963,524,900
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 717 500,000
Giải ba 14341 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 27/12/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,626,793,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,708,750,800 đồng
11
12
13
14
23
55
27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,626,793,850
Jackpot 2 0 3,708,750,800
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 692 500,000
Giải ba 15663 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/12/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,098,421,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,427,820,500 đồng
05
19
22
23
30
44
52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,098,421,150
Jackpot 2 0 3,427,820,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 771 500,000
Giải ba 14867 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/12/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,469,658,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,246,846,900 đồng
14
26
35
43
45
48
03
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,469,658,750
Jackpot 2 0 3,246,846,900
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 557 500,000
Giải ba 11691 50,000

zxczxcz

Google+sadas