Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 11/06/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,127,460,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,315,671,900 đồng
13
16
21
30
32
39
53
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 887 500,000
Giải ba 18295 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 08/06/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,286,413,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,583,225,100 đồng
13
16
32
33
35
43
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 59,286,413,550
Jackpot 2 1 3,583,225,100
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 914 500,000
Giải ba 17872 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 06/06/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,657,129,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,291,082,400 đồng
18
26
38
39
47
51
55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,657,129,250
Jackpot 2 0 3,291,082,400
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 772 500,000
Giải ba 17171 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 04/06/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,037,387,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,553,778,750 đồng
01
02
07
10
13
19
24
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,037,387,650
Jackpot 2 1 3,553,778,750
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 1221 500,000
Giải ba 21813 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 01/06/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,723,546,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,296,685,250 đồng
06
24
30
31
47
49
01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 51,723,546,150
Jackpot 2 0 3,296,685,250
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 706 500,000
Giải ba 14445 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 30/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,053,378,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,674,090,000 đồng
04
07
08
12
23
31
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,053,378,900
Jackpot 2 1 4,674,090,000
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1092 500,000
Giải ba 19617 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 28/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,522,322,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,503,972,650 đồng
01
25
29
37
40
54
50
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,522,322,750
Jackpot 2 0 4,503,972,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 628 500,000
Giải ba 15067 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 25/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,500,277,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,168,189,800 đồng
15
22
38
39
43
53
20
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,500,277,100
Jackpot 2 0 4,168,189,800
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 547 500,000
Giải ba 12607 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 23/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,733,638,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,971,896,650 đồng
08
12
42
47
51
52
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,733,638,750
Jackpot 2 3 3,971,896,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 627 500,000
Giải ba 14273 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 21/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,422,908,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,715,148,800 đồng
01
02
14
32
33
41
04
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,422,908,100
Jackpot 2 0 3,715,148,800
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 640 500,000
Giải ba 14585 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 18/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,855,412,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,429,871,500 đồng
12
18
20
25
27
52
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,855,412,400
Jackpot 2 0 3,429,871,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 740 500,000
Giải ba 14703 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 16/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,985,134,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,222,062,850 đồng
20
25
27
39
45
55
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,985,134,550
Jackpot 2 0 3,222,062,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 538 500,000
Giải ba 12439 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 14/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,986,568,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,442,952,100 đồng
05
17
36
40
46
50
01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,986,568,900
Jackpot 2 1 3,442,952,100
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 554 500,000
Giải ba 12448 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 11/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,730,182,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,192,242,500 đồng
19
23
25
43
46
54
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,730,182,500
Jackpot 2 0 3,192,242,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 546 500,000
Giải ba 11770 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 09/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,575,096,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,660,148,700 đồng
03
16
21
36
37
40
31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 62,575,096,350
Jackpot 2 1 5,660,148,700
Giải nhất 66 40,000,000
Giải nhì 888 500,000
Giải ba 17709 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 07/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,542,131,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,545,374,800 đồng
21
26
35
41
44
52
13
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 61,542,131,250
Jackpot 2 0 5,545,374,800
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 912 500,000
Giải ba 19585 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 04/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,191,976,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,173,135,400 đồng
05
27
35
45
49
55
18
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,191,976,650
Jackpot 2 0 5,173,135,400
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 1120 500,000
Giải ba 17823 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 02/05/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,439,469,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,867,301,250 đồng
30
32
33
36
42
48
18
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55,439,469,300
Jackpot 2 0 4,867,301,250
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 597 500,000
Giải ba 14270 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/04/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,411,684,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,530,880,750 đồng
13
16
26
46
49
54
08
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 52,411,684,800
Jackpot 2 0 4,530,880,750
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 774 500,000
Giải ba 15862 50,000

Liên kết