Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
01
04
05
17
42
47
09
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,674,641,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,696,400,450 đồng
12
14
19
29
44
47
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 98,674,641,750
Jackpot 2 2 2,696,400,450
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1218 500,000
Giải ba 25672 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 20/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,614,070,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,608,292,950 đồng
08
27
32
43
53
54
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 91,614,070,200
Jackpot 2 0 4,608,292,950
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1102 500,000
Giải ba 23530 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 17/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,421,889,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,142,495,050 đồng
05
08
19
34
40
49
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 87,421,889,100
Jackpot 2 0 4,142,495,050
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1064 500,000
Giải ba 22581 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 15/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
83,847,890,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,745,384,050 đồng
03
08
19
30
41
52
09
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 83,847,890,100
Jackpot 2 0 3,745,384,050
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1022 500,000
Giải ba 21739 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 13/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,468,982,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,369,949,850 đồng
09
10
21
40
41
48
54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 80,468,982,300
Jackpot 2 0 3,369,949,850
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 995 500,000
Giải ba 22559 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 10/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,139,433,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,202,611,000 đồng
02
08
15
19
35
38
14
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 77,139,433,650
Jackpot 2 1 3,202,611,000
Giải nhất 35 40,000,000
Giải nhì 1706 500,000
Giải ba 27185 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 08/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
75,315,934,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,532,384,350 đồng
09
13
23
32
36
52
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 75,315,934,650
Jackpot 2 1 5,532,384,350
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1016 500,000
Giải ba 21348 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 06/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,622,537,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,233,117,950 đồng
01
05
27
43
52
54
15
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 72,622,537,050
Jackpot 2 0 5,233,117,950
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 850 500,000
Giải ba 19240 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 03/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,862,978,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,815,389,250 đồng
11
22
31
33
40
46
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,862,978,750
Jackpot 2 0 4,815,389,250
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 1013 500,000
Giải ba 20522 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 01/09/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,183,821,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,517,705,150 đồng
04
14
18
39
50
53
31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 66,183,821,850
Jackpot 2 0 4,517,705,150
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 907 500,000
Giải ba 17958 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/08/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,748,396,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,247,102,350 đồng
02
13
19
29
30
32
16
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 63,748,396,650
Jackpot 2 0 4,247,102,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 776 500,000
Giải ba 19671 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/08/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,479,670,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,883,910,550 đồng
01
05
07
10
25
48
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 60,479,670,450
Jackpot 2 0 3,883,910,550
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 980 500,000
Giải ba 19178 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/08/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,912,621,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,598,682,900 đồng
19
30
35
40
49
53
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 57,912,621,600
Jackpot 2 0 3,598,682,900
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 676 500,000
Giải ba 14408 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/08/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,279,408,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,306,103,650 đồng
13
21
31
41
44
45
27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55,279,408,350
Jackpot 2 0 3,306,103,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 739 500,000
Giải ba 15517 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/08/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,524,475,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,753,962,775 đồng
06
16
29
32
42
51
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 52,524,475,500
Jackpot 2 2 1,753,962,775
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 671 500,000
Giải ba 15164 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/08/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,094,066,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,237,880,150 đồng
23
27
31
37
38
42
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 50,094,066,900
Jackpot 2 0 3,237,880,150
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 712 500,000
Giải ba 14763 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/08/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,953,145,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,347,975,150 đồng
17
18
28
47
50
53
11
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,953,145,550
Jackpot 2 1 6,347,975,150
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 659 500,000
Giải ba 14367 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/08/2022
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,228,896,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,045,280,850 đồng
19
28
29
30
33
36
14
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45,228,896,850
Jackpot 2 0 6,045,280,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 610 500,000
Giải ba 13664 50,000

zxczxcz

Google+sadas