Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/02/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
01
03
22
27
38
40
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/02/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
130,331,185,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,717,350 đồng
08
19
24
31
35
55
01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 130,331,185,950
Jackpot 2 1 3,419,717,350
Giải nhất 48 40,000,000
Giải nhì 1511 500,000
Giải ba 30793 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 20/02/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,553,729,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,628,934,550 đồng
34
46
50
51
52
55
05
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1586 500,000
Giải ba 30486 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 17/02/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
120,893,318,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,815,013,083 đồng
08
12
17
27
38
55
47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 120,893,318,850
Jackpot 2 3 1,815,013,083
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1568 500,000
Giải ba 33396 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 15/02/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
116,463,068,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,952,789,200 đồng
03
07
08
18
21
26
19
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 116,463,068,400
Jackpot 2 0 4,952,789,200
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1590 500,000
Giải ba 33383 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 13/02/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,343,407,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,495,049,150 đồng
08
17
22
31
34
49
18
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 112,343,407,950
Jackpot 2 0 4,495,049,150
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1305 500,000
Giải ba 27701 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 08/02/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
107,397,479,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,945,501,550 đồng
22
31
35
36
38
42
11
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 107,397,479,550
Jackpot 2 0 3,945,501,550
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1225 500,000
Giải ba 26108 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 06/02/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
103,161,578,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,474,845,850 đồng
08
19
27
34
46
51
24
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 103,161,578,250
Jackpot 2 0 3,474,845,850
Giải nhất 28 40,000,000
Giải nhì 1549 500,000
Giải ba 30460 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 03/02/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,887,965,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,675,257,700 đồng
04
06
07
13
18
26
49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 98,887,965,600
Jackpot 2 1 4,675,257,700
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1324 500,000
Giải ba 27044 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 01/02/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
95,065,337,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,250,521,200 đồng
02
07
10
22
32
40
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 95,065,337,100
Jackpot 2 0 4,250,521,200
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1139 500,000
Giải ba 24469 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/01/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,320,972,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,834,480,700 đồng
03
10
13
40
49
52
09
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 91,320,972,600
Jackpot 2 0 3,834,480,700
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1148 500,000
Giải ba 24000 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/01/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,295,773,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,387,236,350 đồng
06
12
38
41
46
55
13
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 87,295,773,450
Jackpot 2 0 3,387,236,350
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 901 500,000
Giải ba 19654 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/01/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
83,810,646,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,754,098,000 đồng
13
17
35
38
42
48
07
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 83,810,646,300
Jackpot 2 1 3,754,098,000
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 930 500,000
Giải ba 19259 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/01/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,681,771,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,406,445,250 đồng
13
27
32
48
49
51
23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 80,681,771,550
Jackpot 2 0 3,406,445,250
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 888 500,000
Giải ba 19417 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/01/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,023,764,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,670,976,600 đồng
06
25
29
34
49
54
38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 77,023,764,300
Jackpot 2 1 3,670,976,600
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 802 500,000
Giải ba 17994 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/01/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,702,820,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,301,982,850 đồng
12
20
33
38
40
52
35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 73,702,820,550
Jackpot 2 0 3,301,982,850
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 869 500,000
Giải ba 17793 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/01/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,984,974,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,313,161,050 đồng
09
14
18
20
27
43
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 70,984,974,900
Jackpot 2 1 3,313,161,050
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 1132 500,000
Giải ba 22865 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/01/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,166,525,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,295,208,700 đồng
01
05
07
23
35
42
21
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,166,525,450
Jackpot 2 1 3,295,208,700
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 900 500,000
Giải ba 18901 50,000

Liên kết