Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 03/06/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
23
28
29
36
38
41
07
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 01/06/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,522,243,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,013,072,800 đồng
03
18
40
41
46
47
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43,522,243,950
Jackpot 2 0 4,013,072,800
Giải nhất 2 40,000,000
Giải nhì 379 500,000
Giải ba 9437 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,223,910,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,757,702,400 đồng
01
14
24
28
40
46
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,223,910,350
Jackpot 2 0 3,757,702,400
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 498 500,000
Giải ba 10897 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,990,916,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,509,591,950 đồng
04
06
08
18
39
43
28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,990,916,300
Jackpot 2 0 3,509,591,950
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 679 500,000
Giải ba 12314 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,840,372,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,381,753,700 đồng
15
16
19
31
33
46
07
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,840,372,050
Jackpot 2 0 3,381,753,700
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 483 500,000
Giải ba 9329 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,233,149,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,203,173,450 đồng
26
27
35
36
47
54
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,233,149,800
Jackpot 2 0 3,203,173,450
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 435 500,000
Giải ba 9593 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,404,588,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,661,644,750 đồng
01
14
21
36
48
53
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,404,588,750
Jackpot 2 1 4,661,644,750
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 384 500,000
Giải ba 7958 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,942,141,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,499,150,650 đồng
13
14
21
23
30
41
49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,942,141,850
Jackpot 2 0 4,499,150,650
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 491 500,000
Giải ba 9032 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,705,358,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,361,730,250 đồng
19
24
30
34
40
44
51
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,705,358,250
Jackpot 2 0 4,361,730,250
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 522 500,000
Giải ba 10023 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,361,538,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,172,246,000 đồng
22
24
35
43
45
54
50
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 76,361,538,900
Jackpot 2 0 4,172,246,000
Giải nhất 17 400,000,000
Giải nhì 848 500,000
Giải ba 17848 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 11/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,659,305,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,871,997,800 đồng
01
03
19
33
34
51
17
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 73,659,305,100
Jackpot 2 0 3,871,997,800
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 739 500,000
Giải ba 17299 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 09/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,842,375,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,559,005,650 đồng
07
09
13
22
44
47
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 70,842,375,750
Jackpot 2 0 3,559,005,650
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 918 500,000
Giải ba 20734 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 06/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,127,043,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,257,302,050 đồng
01
11
22
28
34
42
10
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,127,043,350
Jackpot 2 0 3,257,302,050
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 794 500,000
Giải ba 17826 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 04/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,811,324,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,774,701,200 đồng
13
30
32
35
45
52
29
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 65,811,324,900
Jackpot 2 2 1,774,701,200
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 656 500,000
Giải ba 15422 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 02/05/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,962,637,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,232,881,600 đồng
04
11
18
25
33
45
21
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,962,637,700
Jackpot 2 0 3,232,881,600
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 994 500,000
Giải ba 17489 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 29/04/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,866,703,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,261,376,150 đồng
02
09
12
24
41
53
35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 60,866,703,300
Jackpot 2 1 3,261,376,150
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 805 500,000
Giải ba 15787 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 27/04/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,514,317,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,466,427,050 đồng
08
28
38
39
41
45
54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,514,317,950
Jackpot 2 1 3,466,427,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 804 500,000
Giải ba 16507 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 25/04/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,226,657,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,212,242,600 đồng
06
10
19
23
25
28
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,226,657,900
Jackpot 2 0 3,212,242,600
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1053 500,000
Giải ba 20633 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 22/04/2023
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,316,474,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,390,154,000 đồng
09
18
23
24
48
52
10
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,316,474,500
Jackpot 2 1 3,390,154,000
Giải nhất 32 40,000,000
Giải nhì 917 500,000
Giải ba 15898 50,000

zxczxcz

Google+sadas