Thống kê tần suất nhịp loto

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê tần suất nhịp cặp số  45

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 8 lần
Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
08/05/2023 2 0 2 7 G42
12/05/2023 6 0 3 7 G51
20/05/2023 7 0 7 7 G41
24/05/2023 4 0 3 7 G21
27/05/2023 7 0 2 7 G74
03/06/2023 7 0 6 7 G63
08/06/2023 5 0 4 7 G21
09/06/2023 6 0 0 7 G62

zxczxcz

Google+sadas