Thống kê tần suất nhịp loto

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê tần suất nhịp cặp số  45

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 6 lần
Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
05/09/2022 2 0 4 9 G36
06/09/2022 3 0 0 9 G33
09/09/2022 6 0 2 9 G43
16/09/2022 6 0 6 9 G56
26/09/2022 2 0 9 9 G53
01/10/2022 7 0 4 9 G44

zxczxcz

Google+sadas