Thống kê tần suất nhịp loto

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê tần suất nhịp cặp số  45

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 5 lần
Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
08/01/2023 cn 0 4 14 G22
10/01/2023 3 0 1 14 G43
15/01/2023 cn 0 4 14 G11,G71
19/01/2023 5 0 3 14 G22
07/02/2023 3 0 14 14 G22

zxczxcz

Google+sadas