Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 1 5 1 11/06/2024
1 7 7 0
2 3 3 1 09/06/2024
3 4 4 1 08/06/2024
4 7 7 0
5 0 4 2 12/06/2024
6 2 4 1 10/06/2024
7 7 7 0
8 6 6 1 06/06/2024
9 7 7 0

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 5 5 1 07/06/2024
2 7 7 0
3 4 4 1 08/06/2024
4 7 7 0
5 0 4 2 12/06/2024
6 3 3 1 09/06/2024
7 7 7 0
8 6 6 1 06/06/2024
9 1 5 1 11/06/2024

Liên kết