Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 8 8 0
1 8 8 0
2 8 8 0
3 7 7 1 01/02/2023
4 4 4 1 04/02/2023
5 6 6 1 02/02/2023
6 0 4 2 08/02/2023
7 8 8 0
8 8 8 0
9 1 4 3 07/02/2023

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 8 8 0
1 8 8 0
2 2 5 1 06/02/2023
3 8 8 0
4 0 4 2 08/02/2023
5 6 6 1 02/02/2023
6 5 5 1 03/02/2023
7 8 8 0
8 1 2 3 07/02/2023
9 8 8 0

zxczxcz

Google+sadas