Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 4 4 3 20/02/2024
1 7 7 0
2 7 7 0
3 0 3 2 24/02/2024
4 7 7 0
5 1 5 1 23/02/2024
6 7 7 0
7 7 7 0
8 2 4 1 22/02/2024
9 7 7 0

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 5 5 1 19/02/2024
2 7 7 0
3 0 4 3 24/02/2024
4 7 7 0
5 7 7 0
6 4 4 1 20/02/2024
7 3 3 1 21/02/2024
8 2 4 1 22/02/2024
9 7 7 0

Liên kết