Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 2 3 2 20/09/2023
1 0 7 1 22/09/2023
2 3 3 3 19/09/2023
3 8 8 0
4 8 8 0
5 8 8 0
6 1 3 2 21/09/2023
7 8 8 0
8 8 8 0
9 8 8 0

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 1 15/09/2023
1 8 8 0
2 8 8 0
3 2 5 1 20/09/2023
4 0 3 3 22/09/2023
5 3 3 2 19/09/2023
6 1 6 1 21/09/2023
7 8 8 0
8 8 8 0
9 8 8 0

Liên kết