Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 4 4 1 01/10/2022
2 6 6 1 29/09/2022
3 7 7 0
4 7 7 0
5 1 3 2 04/10/2022
6 2 3 2 03/10/2022
7 7 7 0
8 0 6 1 05/10/2022
9 7 7 0

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 5 5 1 30/09/2022
2 7 7 0
3 0 6 1 05/10/2022
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 7 7 0
8 3 3 1 02/10/2022
9 1 1 4 04/10/2022

zxczxcz

Google+sadas