Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo  ĐẦU  giải đặc biệt Miền Bắc  7  lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 7 1 04/06/2023
1 8 8 0
2 3 4 1 01/06/2023
3 8 8 0
4 8 8 0
5 7 7 1 28/05/2023
6 2 2 4 02/06/2023
7 1 6 1 03/06/2023
8 8 8 0
9 8 8 0

Kết quả thống kê theo  ĐUÔI  giải đặc biệt Miền Bắc   7  lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 1 6 1 03/06/2023
1 3 3 2 01/06/2023
2 8 8 0
3 2 5 1 02/06/2023
4 8 8 0
5 5 5 1 30/05/2023
6 8 8 0
7 6 6 1 29/05/2023
8 0 7 1 04/06/2023
9 7 7 1 28/05/2023

zxczxcz

Google+sadas